Merksessies

Als bedrijf is het essentieel om antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Wie ben ik?’. We trappen af met een prikkelende- en richtinggevende presentatie. Daarna gaat Sport Stories graag met je aan tafel om van gedachten te wisselen over deze vraagstelling. Tijdens dit gesprek komen in het licht van merkbuilding items als missie, visie, ambitie, oertypen, positionering, USP’s, klantgerichtheid, employer branding en communicatie aan de orde. In vier stappen word je meegenomen naar de krachtige kern van jouw verhaal. Anders gezegd: van ‘wie ben ik?’ naar ‘MERK wie ik ben!’.